Karriär på Eltel

Lediga tjänster

Vi är ett värdeskapande företag

Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk. Vi på Eltel är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Som ledare av utvecklingen inom infranetindustrin söker vi efter engagerade människor som kan bli en del av vårt företag. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som gillar att ta ett samhällsansvar. Läs mer om Eltel på vår hemsida.


Olika segment vi jobbar inom

Alla ska känna sig säkra på vår arbetsplats

Hälsa och säkerhet är vårt viktigaste fokusområde eftersom det omfattar att säkerställa våra medarbetares liv och hälsa. Vi försöker ständigt identifiera och införa mer moderna och säkra tekniker samt processer för att minska riskerna. Vi genomför regelbundna säkerhetsutvärderingar av våra arbetsplatser för att öka riskmedvetenheten och förbättra arbetsmetoderna på fältet. Vårt långsiktiga mål är att ha noll olyckor.

Vi arbetar tillsammans

Vi arbetar ständigt för att öka medarbetarnas trivsel och trygghet eftersom det stärker våra medarbetare och därmed vår verksamhet. Vi genomför medarbetarundersökningar för att utvärdera och kunna utveckla vår verksamhet ytterligare. Genom våra utvecklingssamtal tar vi fram individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare.

Inom Eltel har vi många olika team och den teamkänsla som skapas här är unik, det vittnar intervjuer med våra medarbetare om. Precis som du kan läsa i våra medarbetarcitat upplever många av våra medarbetare att kollegorna är ett av de viktigaste skälen till varför man tycker om att gå till jobbet. Vi är Eltel – vi arbetar tillsammans.