Vi är ett värdeskapande företag

Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är teleoperatörer, elnätsägare och myndigheter samt statliga verk. Vi på Eltel är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Som ledare av utvecklingen inom infranetindustrin söker vi efter engagerade människor som kan bli en del av vårt företag. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar.


Människa och samhälle 

Vår verksamhet påverkar de människor vi anställer och samarbetar med på ett direkt sätt. Indirekt påverkar vi människor genom att säkra det moderna samhällets livlinor. 

Människornas och samhällets betydelse 

Vi är beroende av våra anställda och partners för att kunna leverera tekniska infranettjänster. Våra tjänster gagnar hela samhället genom att säkra att el- och kommunikationsnätverk fungerar väl och att samhällets krav på ökad digitalisering uppfylls. Betydelsen av det här har understrukits av de extrema vädersituationer som på ett omfattande sätt påverkat nätverken negativt de senaste åren. 

Som anställd på Eltel gör man en tydlig samhällsinsats


Att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät är ett stort ansvar, ett ansvar som vi på Eltel är stolta över att ha. Eltel spelar redan en viktig roll för att säkra det moderna samhällets livlinor och för att möjliggöra en hållbar utveckling. Betydelsen av det här har understrukits av de extrema vädersituationer som på ett omfattande sätt påverkat nätverken negativt de senaste åren.

Detta gör att alla anställda på Eltel är vardagshjältar som hela tiden finns där och gagnar hela samhället genom att säkra att el- och kommunikationsnätverk fungerar väl och att samhällets krav på ökad digitalisering uppfylls. För precis som poliser, brandmän eller sjukhuspersonal så finns vi där när olyckor händer och jobbar hårt tills allting är återställt.


Olika segment vi jobbar inom

Communication

Läs mer

Aviation & Security

Läs mer

Power

Läs mer

Hållbarhetens växande betydelse 

Vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande blir allt viktigare. Kunder och investerare ställer högre hållbarhetskrav och anställda vill jobba på företag som tar samhällsansvar. En hållbar verksamhet ligger i linje med vår strategi Operational Excellence, till exempel genom att förbättra effektiviteten och öka kostnadsbesparingar genom minskad bränsleförbrukning, färre olyckor och lägre sjukfrånvaro bland våra anställda. 


Miljöns betydelse 

Goda miljömässiga resultat är avgörande för att vi ska uppfylla både lagstadgade krav och våra intressenters förväntningar. Våra tekniska infranettjänster hjälper till att minska samhällets miljöpåverkan bland annat genom att vi uppgraderar elnät för att stödja infrastruktur för laddning av elfordon, installerar smarta elmätare för att minska energiförbrukningen samt nätverk som kan hantera den ökande andelen förnybara energikällor. Vi är också aktiva inom installation av solpaneler och växer inom vindkraftbranschen.