Eltel Networks Infranet AB är ansvariga för behandlingen av Dina personuppgifter. Detta gör vi enligt vår dataskyddspolicy

Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om Du har några frågor om detta kan Du när som helst kontakta oss genom att skicka ett email till: dataprivacy@eltelnetworks.com